Sálfélagslegur sérfræðingur óskast

Starfið felur m.a. í sér að:

 • Tryggja fjölskyldum barna með sérþarfir aðgang að fyrirbyggjandi sálfélagslegri ráðgjöf og stuðningi.
 • Veita fjölskyldum sálfélagslegan stuðning og ráðgjöf í kjölfar þess áfalls þegar barn greinist með alvarlegan sjúkdóm, fötlun eða önnur þroskafrávik.
 • Bjóða upp á stuðningshópa og ráðgjöf fyrir systkini barna með sérþarfir, foreldrahópa eða aðra hópa sem tengjast börnum með sérþarfir.
 • Vera í samstarfi við stofnanir sem koma að málefnum fjölskyldunnar.
 • Koma á gagnkvæmum tengslum við greiningaraðila þessara fjölskyldna til að tryggja að fjölskyldulíf geti haldist sem eðlilegast þrátt fyrir erfiðleikana.
 • Starfa í þverfaglegu teymi þeirra sem veita sálfélagslega þjónustu til fjölskyldna barna með sérþarfir.
 • Stuðla að aukinni þekkingu og almennri fræðslu í samfélaginu varðandi viðbrögð við áföllum.

Þekking og færni sem krafist er:

 • Háskólamenntun og reynsla í sálfélagslegri þjónustu.
 • Þekking og reynsla í málefnum barna með sérþarfir og aðstandenda þeirra er skilyrði.
 • Frumkvæði, nákvæmni og skipulagshæfileikar.
 • Vönduð og sjálfstæð vinnubrögð og færni í þverfaglegu samstarfi.
 • Þjónustulund, mannvirðing og jákvætt viðmót.
 • Lipurð í mannlegum samskiptum.

Þjónustan verður veitt innan veggja Sjónarhóls, sem er ráðgjafarmiðstöð fyrir fjölskyldur barna með sérþarfir.

Nánari upplýsingar um starfsemi Umhyggju, félag til stuðnings langveikum börnum er að finna á heimasíðu félagsins www.umhyggja.is. Frekari upplýsingar veitir Ragna Marinósdóttir framkvæmdastjóri í 552-4242.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til skrifstofu Umhyggju á Háaleitisbraut 13 fyrir 12. apríl nk. eða á netfangið ragna@umhyggja.is