Lög og reglur

Hér má finna samantekt á helstu lögum og reglugerðum sem eiga við er varða réttindi langveikra barna og aðstandenda þeirra.

  • Vinnumálastofnun 
   - Lög nr. 144/2020 um fæðingar-og foreldraorlof.
   - Lög nr. 77/2022 um sorgarleyfi.

  • Tryggingastofnun ríkisins
   Umönnunargreiðslur
   - Lög nr. 99/2007 um félagslega aðstoð.
   - Reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna.

   Foreldragreiðslur
   - Lög nr. 22/2006 um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna.
   - Reglugerð um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna.

   Uppbót vegna kaupa á bifreið
   -Lög nr. 99/2007 um félagslega aðstoð.
   - Reglugerð nr. 905/2021 um uppbætur og styrki til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða.

  • Sjúkratryggingar Íslands
   - Lög nr.112/2008 um sjúkratryggingar
   - Reglugerð um styrki vegna hjálpartækja.
   - Reglugerð um styrki til kaupa á næringarefnum og sérfæði.
   - Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu (Á við um sjúkra-, tal- og iðjuþjálfun).

  • Skatturinn
   Niðurfelling bifreiðagjalda
   - Lög nr. 39/1988 um bifreiðagjöld