Við leitum að liðsauka!

Brennur þú fyrir réttindum langveikra barna?

Umhyggja – félag langveikra barna leitar að drífandi liðsfélaga í stöðu sérfræðings á skrifstofu félagsins sem brennur fyrir réttindum langveikra barna. Viðkomandi mun sinna mjög fjölbreyttum verkefnum og fær tækifæri til að móta starfið og áherslur þess. 

Helstu verkefni:

 • Samskipti og samvinna við félagsmenn, aðildarfélög, styrktaraðila og aðra hagsmunaaðila félagsins
 • Ráðgjöf til foreldra langveikra barna 
 • Almenn réttindabarátta og athyglisvakning á málstað langveikra barna
 • Yfirferð og umsagnir frumvarpa auk annarra verkefna í tengslum við réttindamál langveikra barna
 • Þátttaka í markaðs- og útgáfumálum fyrir samfélagsmiðla og vefsíðu
 • Fjölbreytt verkefni á skrifstofu, s.s. símsvörun, svörun fyrirspurna, umsjón með orlofshúsum, skipulagning námskeiða o.fl.


Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi, s.s. í félagsráðgjöf eða lögfræði
 • Reynsla af sambærilegu starfi og verkefnum er kostur
 • Áhugi og þekking á málaflokknum, umhverfi hans og réttindabaráttu er æskileg
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni og þjónustulund
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
 • Drifkraftur, sveigjanleiki og jákvæðni
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2022. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. 

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.

Sækja um starfið